• Huvudmeny

maj, 2008

Kretta

Kretta har, åtminstone i talspråk, alltmer börjat användas i betydelsen ’gnälla, klaga’. (Till det finns substantivet krett ’gnäll’.) Med samma betydelse används whina (whajna, vajna) av engelskans whine ’gnälla’.

Men kretta är trevligare (om det nu kan vara trevligt att gnälla), eftersom det faktiskt är ett gammalt svenskt dialektord som fått liv igen!

I Svenska Akademiens ordbok och Rietz gamla ”Svenskt dialektlexikon: ordbok öfver svenska allmogespråket” kan man läsa att kretta (krätta, kreta med flera former) använts åtminstone sedan 1600-talet i betydelser som ’gnälla, klaga, bråka, käbbla, knysta, reta’. Det har också använts om bjäfsande, gläfsande djur, som hundar. Ordet är av ovisst ursprung, men tycks även ha funnits i tyskan och holländskan. Troligen är det ett ljudhärmande ord.

Uppdaterad 05 maj 2014