• Huvudmeny

juli, 2007

Kulturkofta

Kulturkofta har den senaste tiden blivit ett vanligt uttryck i medierna. En kulturkofta är helt enkelt en person som är intresserad av kultur.

Uttrycket tycks användas både positivt eller neutralt om belästa, konstintresserade, intellektuella och som invektiv om kulturkonservativa, opportuna kulturpersonligheter som tillhör medelklassen och etablissemanget. Ett vanligt nedsättande ord i Tage Erlanders dagböcker är för övrigt koftig. Kofta har alltså viss tradition som nedsättande benämning.

Så här skrev Gabriella Håkansson i DN 26 maj 2007:
”När debattörer, bloggare och kulturskribenter skäller sina kolleger för att vara medelklass gör de det genom att själva positionera sig som någon som står utanför. De intar den intellektuelles roll som radikal, oppositionell och okorrumperad. Medelklass blir då det motsatta: det är en skribent som inrättat sig i ledet. En etablissemangslakej som ängsligt vänder kappan efter vinden. En borgarvänster och kulturkofta som varken är radikal eller liberal, bara ett meningslöst mittemellan.” (Läs artikeln i DNlänk till annan webbplats.)

Uppdaterad 20 mars 2014