• Huvudmeny

juni 2013

Matporr

Matporr. Smaka på ordet. Signalerar det något läckert, överdådigt och frestande – eller onaturligt och oansvarigt?

Eller tyder efterledet porr på att det handlar om ett substitut, att man hänger sig åt bilder på mat i stället för att äta på riktigt? Beroende på talare och sammanhang kan samtliga dessa betydelser vara aktuella.

Medan ordet porr i betydelsen ’bilder av människor i sexuella situationer’ ofta förekommer i negativa sammanhang, åtminstone i dagstidningarna, används de senaste årens inneord matporr på de mest skiftande sätt, visar det sig när man tittar i bloggar och presstextarkiv:
”’Halv åtta hos mig’ och ’Masterchef’ är det bästa jag vet. Det är matporr för mig.”
”Det är så vackert så när jag såg den första gången var det nära till tårar. Matporr på hög nivå.”
”Matporr. Gourmet, mattidningarnas motsvarighet till Slitz, Moore och Café. Vackert, onaturligt, påhittat och falskt.”
”Oansvarig matporr, säger läkare om nya monsterburgaren.”
”Detta är ingen matporr utan en riktig kokbok."

Som exemplen visar kan alltså matporr stå för något riktigt härligt, en njutning för ögat med löften om kommande smakfester. Men det kan också stå för svulstigt onaturliga bilder på mat som vanliga hemmakockar aldrig kan åstadkomma. I värsta fall kan det också vara en hälsofara, att människor med ätstörningar konsumerar matbilder i stället för mat (därav nyordet foodstagramming, bildat av food och namnet på den populära bildtjänsten Instagram).

Men även pornografi i dess mer traditionella betydelse har definierats på skiftande sätt genom åren. Ursprungligen kommer det från grekiskan och är en sammansättning av orden prostituerad och skrivet material. Den etymologiska Svenska Akademiens ordbok kallar pornografi för ”otillständigt” och ”obscent” i en artikel som författades 1953, medan NE:s ordbok använder den mer neutrala definitionen ”skriven eller bildmässig framställning vars huvudsakliga syfte är att verka sexuellt upphetsande”. Olika tolkningar för olika tider alltså, men även idag kan ordet användas i vitt skilda betydelser, beroende på talare och situation.

Matporr är inte det enda nyordet med porr som efterled. Även resporr, stadsporr, modeporr och gitarrporr finns i presstextarkiven. Tolkningarna – och huruvida orden ska tolkas negativt eller positivt – lämnas åt läsarens fantasi.

Uppdaterad 20 mars 2014