• Huvudmeny

september, 2008

Möjliggörare 

Ett riktigt välanvänt modeord är möjliggörare. ”Jag vill anmäla ... möjliggörare ... som dyker upp närhelst jag snackar med en av mina kunder i mitt arbete som copywriter”, som en av Språktidningens läsare anmälde i nummer 3/2008.

Ordet kan beteckna lite vad som helst, men används ofta om entreprenörer och initiativrika, kreativa människor som får saker att hända, helt enkelt. Konsultbranschen beskriver mycket gärna sig som just möjliggörare

”Vår roll är att vara en möjliggörare. Uppdragsgivare och beslutsfattare får träffas på plats. Vi ser till att våra uppdragsgivare syns och får fram sina budskap.” Så sa en företrädare för en av de pr-byråer som arrangerar näringslivsseminarier under Almedalsveckan på Gotland (i tidningen Dina Pengar).

Men ordet möjliggörare är också vanligt inom alkoholistvården, där det används om familjemedlemmar som städar undan tomflaskor, ringer till arbetsgivaren och sjukanmäler – och därmed möjliggör för alkoholisten att fortsätta dricka. (Sådana familjemedlemmar kallas också med ett annat vanligt uttryck för medberoende.)

Uppdaterad 20 mars 2014