• Huvudmeny

augusti 2010

Okonferens

Det har ju blivit lite på modet med arbetsformer och möten, också inom näringslivet, som präglas av icke-hierarkiska, sociala och vardagliga relationer mellan människor.

Sociala nätverk som Facebook och Linkedin har förstärkt den trenden. För att markera hur trevligt planlöst och informellt ett stort möte i arbetslivet kan vara nu för tiden, har uttrycket okonferens myntats. Förebild är engelskans motsvarande uttryck, unconference, som förekommit åtminstone sedan slutet av 1990-talet. 

En okonferens är helt enkelt en konferens, fast en ganska oplanerad sådan, runt ett speciellt ämne eller syfte. Inbjudan kan vara rätt öppen, och dagordning och eventuella talare fastställs ofta på plats, av alla tillsammans. Tanken är att kreativitet och nya möten ska främjas. Men att kalla ett möte för okonferens är nog framför allt ett sätt att visa att man är modern och vill undvika den traditionella konferensens former.

Uppdaterad 20 mars 2014