• Huvudmeny

mars 2012

Överklassafari och underklassafari

Safari är swahili, men ursprunget är arabiskans safar, ’resa’. Ordet lånades in i svenskan via engelskan i början av 1900-talet.

Belagda sammansättningar från 1900-talets första hälft rör endast ordets grundbetydelse och rör nästan alltid resor eller expeditioner med vetenskapligt syfte i Afrika; några exempel är safaribil, safarifirma och safariskjorta.

I den mer allmänna, försvagade betydelsen ’resa genom naturområde’ blev ordet vanligt först på 1980-talet, och efter 2000 formligen kryllar språket av nybildade safari-sammansättningar. I Språkrådets nyordslista 2006 finns exempelvis safariforskning, ’forskning i u-land som anses som ett utnyttjande av landet och liknas vid västliga turisters nöjesjakt i Afrika’. Andra exempel är hummersafari, stjärnsafari, industrisafari och naturligtvis de aktuella exemplen överklassafari och underklassafari.

Att ordet överklassafari skapar uppståndelse är inte konstigt. ”Bussresa till Saltsjöbaden” hade objektivt sett varit en lika korrekt benämning, men den hade inte tjänat arrangörernas syften. Språkligt sett gör organisationen Allt åt alla många intressanta val: fordonet som skjutsar safarideltagarna till platsen kallas motborgarbuss och Solsidan benämns rikemansgetto.

Och nog måste man säga att retoriken varit lyckad; ordet överklassafari ger 128 belägg i svenskt tryckt press och nästan samtliga syftar på den nämnda bussresan. Mindre nöjd är kanske den kristdemokratiske politiker som på sin Facebooksida filosoferade över möjligheterna att anordna en underklassafari – enligt honom själv en ironisk replik till organisationen Allt åt alla. Aftonbladets krönikör Johan Hakelius var inte sen att hänga på trenden och efterlysa medelklassafari, som ett sätt att ”främja förbrödring och förståelse över klassgränserna”. Hur det än blir med det kan man konstatera att swahili-lånordet safari sällan varit så mycket i ropet som år 2012. 

Uppdaterad 20 mars 2014