• Huvudmeny

november 2010

Påverkare

Ordet påverkare är inte riktigt nytt. Det går att hitta det här och var i 20 år gamla tidningstexter. Men användningen ser ut att öka.

Det har aldrig tagits upp i ordböckerna, om vi bortser från finlandssvenska ordböcker, där man avråder från ordet. Dels för att det låter som en finlandism, dels för att det påstås vara negativt. Det senare stämmer nog inte riktigt, åtminstone inte i dag och inte i Sverige.

Här är några exempel på hur det används i dag: ”Det är viktigt att kommunicera med morgondagens kunder, beslutsfattare och påverkare”, ”Fristående grupper som Sharafs hjältar och Elektra har också en viktig uppgift som påverkare då de själva har erfarenheter av hedersmiljöer”.

Visst kan man säga opinionsbildare, lobbyist eller – om man vill ha ett mer negativt laddat ord – påtryckare. Men påverkare och sammansättningar som påverkansgrupp passar fint ihop med påverka och påverkan.

Uppdaterad 20 mars 2014