• Huvudmeny

september 2009

Persa

Den som följt med i rapporteringen från friidrottstävlingarna på senaste tiden har kanske noterat ordet persa.

Så här sade en stavhoppare: ”Jag vill persa, och då ska jag över 5,70.” Rätt gissat: han ville sätta personligt rekord.

Helt nytt är ordet nog ändå inte. Det äldsta belägg vi har hittat i skrift är från 1997. Några tycker sig minnas det från 1960-talet, och det kan gott stämma för i norskan är det noterat sedan 1950-talet. Det har inte kommit in i någon svensk ordbok ännu, förmodligen för att det anses alltför slangartat och kanske inte heller är så vanligt, åtminstone inte i skrift

Pers förekommer också som kortuttryck för personligt rekord, och förstås som kortord för person.

Uppdaterad 20 mars 2014