• Huvudmeny

juni 2012

Pingpongbarn och pingpongföräldrar

Bordtennis är den officiella svenska benämningen på den sport som förr ofta också benämndes pingpong.

Det ordet hämtades i början av 1900-talet från den engelska benämningen ping-pong, bildat till varumärket Ping-Pong. Pingpong är mindre brukligt i dagens svenska, men kortformen pingis används fortfarande i hög utsträckning, åtminstone som vardagsord.

Pingpong lever dock kvar som metafor för mängder av fenomen som innehåller något slags skeende som går framåt och bakåt. Inom medicinen talar man till exempel om pingponginfektion, ’infektion som återkommer efter behandling’. Ping Pong är också namnet på en mycket populär utbildningsmiljö för webbaserat lärande där elever och lärare kan kommunicera dialogiskt med varandra.

En aktuell ordbildning är pingpongbarn, ’barn som flyttar mellan frånskilda föräldrar’. Förvirrande nog talas det ibland även om pingpongföräldrar, ’(frånskilda) föräldrar som skickar barnen fram och tillbaka mellan sig’. En benämning som var vanligare förr är jojobarn, som också användes om barn som tvingades flytta runt mellan olika fosterhem. Som bekant mår vissa pingpongbarn inte så bra, medan andra inte påverkas så mycket av sin situation – vilket till viss del kan hänga ihop med huruvida de är orkidébarn eller maskrosbarn (se dessa ord i månadens ordlänk till annan webbplats).

En nyligen sänd programserie i P1-programmet Tendenslänk till annan webbplats ägnades särskilt åt temat ”pingpongbarnen”. 

Uppdaterad 20 mars 2014