• Huvudmeny

juni, 2008

Triangulering

Triangulering är ett ord som allt oftare ses och hörs i medierna, inte minst på tidningarnas ledarsidor. Ursprungligen är det en matematisk-teknisk term med betydelsen ’triangelmätning’, d.v.s. bestämning av punkters lägen på jordytan eller i rymden genom mätningar i trianglar.

Metoden används t.ex. inom lantmäteri. Från 2004 har ordet blivit allt vanligare i en helt annan betydelse, nämligen att inom politiken bryta in i det politiska mittfältet, erövra motståndarnas positioner och omvandla dem till sina. Att man gör den politiska motståndarens vinnande sakfrågor till sina egna, helt enkelt. Metoden sägs härstamma från Bill Clintons och Tony Blairs  trianguleringspolitik på 1990-talet, där demokraterna respektive labour anammade motståndarnas politik.

Så här skrev t.ex. Kristianstadsbladet 15 april 2008 om typisk, dagsaktuell triangulering: ”När moderaterna försöker vinna traditionellt s-röstande kvinnor som är anställda i offentlig sektor och trötta på låga löner, gör socialdemokraterna likadant – fast tvärtom. De söker finna gehör bland de borgerligt röstande entreprenörerna i privat sektor, trötta på höga skatter och byråkrati.” 

Uppdaterad 20 mars 2014