• Huvudmeny

mars 2013

Tvär-

”Om nu denna Sean Banan skulle vinna Melodifestivalen, blir Sverige tvärsist i ESC-finalen i Malmö.” Så lyder en sms-insändare till DN 15 februari.

Skribentens tvärsäkerhet understryks av förstärkningsordet tvär; med Sean Banan som representant kommer Sverige inte bara sist, utan tvärsist. Ett annat, och kanske ännu tydligare exempel på tvärs förstärkande status finns i tidningen Bil & Verkstad: ”Mekanikerna är tvärnöjda med den här lösningen, och det är kundmottagarna också för den delen” (11 februari). Andra tvär-ord som tas upp på exempelvis Slangopedialänk till annan webbplats är tvärbra, tväräcklig och tvärbäng

Nu är ju inte tvär- alldeles nytt som förstärkningsord. Tvärförbannad, tvärmätt och tvärsäker är gamla bekanta uttryck som inte bara, eller ens i första hand, betyder att man snabbt blir arg, mätt och säker utan snarare anger graden av ilska, mätthet eller säkerhet. Det nya i sammanhanget är i stället att tvär- på senare tid har blivit produktivt; det skapas nya sammansattningar med tvär- som förstärkningsled. Tvär är ursprungligen ett fornsvenskt ord, þvar, och har motsvarigheter i samtliga nordiska språk.

Uppdaterad 20 mars 2014