• Huvudmeny

november, 2007

Vandrande skolbuss

Många föräldrar vill inte låta sina barn gå till skolan av rädsla för biltrafiken och andra faror. Det leder i praktiken till ännu fler bilar i närheten av skolorna.

På trafikkontoret i Stockholm räknar man med att det i vissa områden är så mycket som var fjärde elev som får skjuts i bil varje dag.

På just trafikkontorets initiativ har det de senaste två åren bildats så kallade vandrande skolbussar. Det innebär att familjer och föräldrar turas om att följa sina egna och andras barn till och från skolan. Det ger färre bilar, tryggare barn och litet extra motion på köpet. Ett ganska bra fenomen, med andra ord.

Uttrycket vandrande skolbuss är inte helt nytt men har ökat starkt i användning det senaste året.

Uppdaterad 20 mars 2014