• Huvudmeny

oktober 2010

Viral

Längtar du efter höstens alla förkylningsvirus? Nej, det är det nog få som gör. Ett virus är något hotfullt som förökar sig och sprider sig mellan maktlösa organismer.

Själva ordet virus kommer för latinets ord för ’gift’. Från början användes det uteslutande i samband med sjukdomar hos levande organismer, men på 1980-talet började man tala om virus även i datorsammanhang (även om det avsedda fenomenet var känt sedan flera decennier).

På senare år har vi även på svenska börjat tala om viral marknadsföring eller virusmarknadsföring. Adjektivet viral har i svenskan tidigare nästan bara använts i medicinska sammanhang för att beskriva hur olika sjukdomar beter sig: viral meningoencefalit är en sjukdom som sprider sig genom ett virus. Men nu används det alltså också för att beskriva en form av marknadsföring där ryktet om en produkt eller en film sprider sig som ett virus människor emellan.

Förhoppningen från upphovsmännens sida är förstås att det inte ens ska framgå att det är marknadsföring det handlar om – ryktet om produkten eller företeelsen ska helst sprida sig mellan vänner och bekanta på ett naturligt sätt, tills hela målgruppen är ”smittad”.

Ett exempel på en lyckad viral kampanj är lanseringen av filmen The blair witch project, där nyheten om ett antal försvunna ungdomar spreds i amerikanska nyhetsmedier och bidrog till att sprida illusionen av att filmen var en dokumentär. I Sverige har flera uppmärksammade och kontroversiella bloggar visat sig ingå i reklamkampanjer. På internet är det också vanligt med virala kampanjer i form av roliga filmer som sprids genom sociala medier

Precis som ett sjukdomsvirus kan metoden vara svår att värja sig för, och den kan därför bli mycket framgångsrik. Och i likhet med en långdragen oktoberförkylning blir de virala filmerna och snackisarna efter ett antal exponeringar ofta ganska plågsamma.

Uppdaterad 20 mars 2014