• Huvudmeny

februari 2009

Yrkessåpa

Advokaterna, Färjan, SOS Gute, Diplomaterna. De s.k. yrkessåporna sprider sig som en farsot i tv.

Tv-tittare gillar sällan reklampauser. Det är ett skäl till att det blir allt populärare med dvd-apparater, digitalboxar och andra tv-funktioner som gör det möjligt att pausa och spela in tv-program och titta på programmen när man vill – utan reklam. Den minskning i reklamintäkter som detta medfört har på senare år gjort s.k. programming vanligare, d.v.s. förfinansierade program där företag betalar för hela programmet. Ett tidigt exempel på detta var programmet ”Roomsevice” i Kanal 5.

I dessa bransch- eller företagssponsrade program har det blivit naturligt att yrkeskårerna bakom sponsorn lyfts fram; i fallet Roomsevice målare och snickare. Utöver varumärkesexponeringen i programmen är tanken ofta också att lyfta en bransch, t.ex. att få folk att köpa mer målarfärg eller få fler att vilja bli målare. Denna programform har nu gift sig med den gamla dokusåpan, och vips har den nya yrkessåpan fötts.

Tv-tittarna har nu ett helt koppel av yrkessåpor att välja bland. Många vill sälja något, som ”Färjan” som spelats in på Finlandsbåten Cinderella. Andra vill primärt informera eller erbjuda dramatik, som ”Kustbevakarna”, ”Barnmorskorna” och ”SOS Gute”. Eftersom trenden med yrkessåpor är internationell, finns det också en rad program i de utländska kanalerna att välja bland, som ”Dirty jobs” (smutsiga yrken) på Discovery channel.

Oavsett syftet tycks yrkessåpan vara en braksuccé för tv-bolagen; tittarsiffrorna för många av dessa program är skyhöga. Om yrkessåporna är lika populära om ett eller två år är kanske mer tveksamt. 

Uppdaterad 20 mars 2014