• Huvudmeny

december, 2004

Logg och blogg

För några decennier sedan var logg enbart en sjöterm. Det var den anordning som man mätte ett fartygs fart med.

Från början var det ett trästycke (log på engelska), som fastsatt i en lina släpade i vattnet efter fartyget. Kaptenen ombord noterade fart, distans och annat viktigt dag för dag i en bok, en loggbok. Sedan blev det populärt att föra loggbok i pedagogiska sammanhang, och framför allt blev logg använt i datorsammanhang om data som automatiskt samlas in över viktiga händelser i någon dataprocess.

Verbet logg som tidigare bara användes om att mäta ett fartygs fart med hjälp av en logg, kom senare att användas som dataterm. Det innebär att upprätta samband med dataanläggning. Man loggar in i en databas eller på en webbplats med hjälp av användarnamn och lösenord och loggar ut när man är klar.

En blogg (av engelskans weblog) är inget annat än en öppen dagbok som någon för på webben. Då är vi nästan tillbaka till kaptenens loggbok, fast han hade inte tid att skriva så mycket som bloggarna verkar ha.

Uppdaterad 05 maj 2014