• Huvudmeny

maj, 2003

Promenadsammanträde

Aristoteles hade för vana att undervisa sina lärjungar under det han vandrade omkring i på gården till en skola som hette Lykeion (på latin Lyceum).

Förmodligen tyckte Aristoteles att motionen befrämjade tänkandet. Skolans namn gav upphov till beteckningen på en högre läroanstalt, lyceum. I dag används den beteckningen inte längre i svenskan. Aristoteles lära kallas ofta peripatetisk efter kringvandrandet, av grek. peripateo 'vandrar omkring'.

Nu har hälsoforskare tagit upp en liknande idé. Vi behöver mera motion över lag, och vi tillbringar mycket tid med att sitta på sammanträden. Därför lanseras promenadsammanträdet. Vi skall alltså sammanträda när vi går omkring utomhus. En tilltalande tanke i vårsolen. Kanske det också innebär att mängden mötespapper minskar.

Uppdaterad 20 mars 2014