• Huvudmeny

september, 2005

Skuggdoktorand

Sedan 1998 finns i universitetsvärlden personer som kallas skuggdoktorander. Det är studerande som inte blivit antagna till de doktorandplatser som finns. De som blir antagna som doktorander får pensionsgrundande inkomst och rätt till anställning, liksom till sjuk- och föräldrapenning.

Men doktorandplatserna är inte många, och några chansar därför och bedriver forskarstudier och deltar i projekt utan betalning eller med hjälp av stipendier och andra forskningsbidrag – utan doktorandens normala rättigheter. Förutom dålig ekonomi finns risken att de bli utnyttjade av sina institutioner. Det är nämligen inte säkert att de någonsin får sin examen. Skuggdoktorander lever med andra ord i skuggan av de ”riktiga” doktoranderna.

Skuggdoktorand ger associationer till miserabla företeelser som skuggtillvaro, skuggliv och skuggsida (i bildlig innebörd). Tv-tittare minns kanske också från serien Matador att fru Varnæs ogifta syster, som fick fungera som obetald hushållerska i familjen, kallade sig själv en skuggtant (da. skyggetante). I vissa sammansättningar handlar ledet skugga om att dölja eller skymma något, som i skuggaktie (ett värdepapper vars kurs skuggar värdeutvecklingen i ett bolag).

I andra uttryck stårskugga för något som finns vid sidan av något annat, ibland med neutral innebörd. En skuggutredning är t.ex. en utredning som pågår parallellt med en annan utredning i samma ämne. Ord som skuggregering, skuggminister
och skuggekonomi kan dels användas neutralt om något som utgör en parallell eller ett alternativ, dels användas som negativa uttryck för en regering och en minister utan verklig makt respektive om en svart, olaglig ekonomi vid sidan om den lagliga.

Uppdaterad 19 mars 2014