• Huvudmeny

november-december, 2005

Transponder

I Stockholm pågår under första halvåret 2006 det s.k. Stockholmsförsöket. Det innebär att bilister får betala för att passera in till eller ut ur innerstaden vid vissa tidpunkter.

Man kan skaffa sig en liten elektronisk dosa att ha i bilen. Den registrerar passagen och skickar en signal att avgiften skall dras från ett konto. En sådan dosa kallas transponder. Ordet är förvisso inte nytt. Men det är först nu som det blivit allmänt känt, i samband med att Vägverket skickat ut ett brev till alla hushåll i landet där nämnda dosa presenteras. 

Transpondrar har länge använts inom flyg- och radioteknik. De finns även inom lantbruk, där kor förses med en transponder runt halsen för att foderautomaten skall portionera ut rätt mängd mat. Ordet är ett s.k. teleskopord, bildat genom att dra ihop transmitter ('sändare') och responder ('svarsgivare'). Andra sådana ord är modem (av modulator och demodulator) och motell (av motorhotell).

Uppdaterad 20 mars 2014