• Huvudmeny

december 2013

Bitcoin

Bitcoin är en digital valuta som skapades 2009. Syftet var att göra det möjligt att utföra transaktioner direkt på internet utan mellanhänder. Beteckningen syftar på informationsmängdsenheten bit (som i sin tur står för binary digit) och engelskans coin, det vill säga ’mynt’.

Till skillnad från andra valutor finns det ingen central utfärdare för bitcoin, exempelvis en centralbank. Mycket förenklat kan man säga att bitcoin i stället genereras digitalt av användare i bitcoinnätverket. På grund av systemets utformning kan det bara skapas 21 miljoner bitcoin.
Värdet har stigit mycket snabbt de senaste åren och det finns historier om tidiga användare som blivit rika i takt med värdeökningen. Men det finns också en risk för att bitcoin används för pengatvätt, eftersom det går att växla mellan bitcoin och andra, mer etablerade valutor.

Nyligen har världens första uttagsautomat för bitcoin öppnat i Kanada, enligt en DN-artikellänk till annan webbplats. Och nu har enligt en Metroartikellänk till annan webbplats också en sådan automat invigts i Stockholm. Men vad ska det vara bra för, har man verkligen någon användning för bitcoin? Jo, ett kafé i Göteborg påstår sig faktiskt ta emot bitcoin som betalning för en kopp kaffe, enligt en artikel i Göteborgs-Postenlänk till annan webbplats.

Eftersom bitcoin är engelska kan det vara svårt att hantera i svenskspråkiga sammanhang. Enklast är att använda nollplural: flera bitcoin.

Uppdaterad 05 maj 2014