• Huvudmeny

april 2014

Spektakelkultur

Lever vi i en spektakelkultur? Och har den i så fall en direkt inverkan på Sveriges dåliga resultat i internationella kunskapsmätningar, exempelvis Pisa? Ja, anser amerikanske författaren Chris Hedges.

Han menar att vi lever i en tid av politiskt förfall, som i antikens Rom – och precis som då lockas vi i stället att ägna oss åt bröd och skådespel, av spektakulär underhållning. ”Skådespelssamhället förutsätter en befolkning som inte längre undersöker eller förstår maktstrukturer. Såväl politik som konst utövas i ett känslomässigt drivet landskap som också kommersialiseras. Det leder till ett slags historisk amnesi som gör att människor inte längre kan förstå de krafter som kontrollerar deras liv”, säger Chris Hedges i en intervju i DN.

Från latinets spectare

Ordet spektakel betyder egentligen bara ’anblick’ eller ’syn’. Ursprunget är latinets spectare, ’betrakta’. Man kan förstås hävda att det inte går att undvika att betrakta sin omvärld – men spektakelkultur ska förstås som att vi inte längre deltar aktivt i politiken eller kulturen, vi bara tittar på och låter oss underhållas. I kombination med dagens stora utbud är risken att vi blir allt otåligare och kräver alltmer för att låta oss engageras.

Några färska exempel ur tidningstext:

”Kulturen får inte vara möjlig att nå enbart som kulturell medelklass, utan måste kunna ha en central plats i alla människors liv, om de så väljer. Våra barn kan inte värja sig mot underhållnings- och spektakelkulturen, men vi kan ge dem en motvikt” (Uppsala Nya Tidning 20 januari 2014).

”Och hur det än går för det svenska bidraget i Eurovision Song Contest är Christer Björkman den stora vinnaren. Det är naturligtvis tittarsiffrorna i SVT:s utdragna ’mellodram’ som gör honom till en mäktig person i den spektakelkultur som mer och mer präglar tv-mediet (Nerikes Allehanda 11 mars 2014).

Ord med negativ klang

Spektakel har också på svenska sedan länge en negativ klang; ett spektakel är inte bara dramatiskt, utan drar uppmärksamheten till sig på ett negativt sätt. Det kan man se i äldre sammansättningar som spektakelmakare, som kunde betyda dels skådespelare, dels bråkstake. Den som gör sig till ett spektakel, eller som spektaklar, är en som gör sig löjlig.

Uppdaterad 14 april 2014