• Huvudmeny

November 2014

Duolog

En duolog är en dialog mellan två personer.

När människor har repliker i böcker eller teaterpjäser brukar vi bara använda ordet dialog. Ordet betyder i grunden ’samtal, konversation’. Även om en dialog ofta sker mellan två personer, medan en monolog hålls av endast en person, kan en dialog också inbegripa flera personer (förledet är här inte di- ’två’, som man kanske kan tro).

Ibland kan man vilja precisera exakt hur många personer som ingår i replikskiftet. Just därför kan man i dag också stöta på ordet duolog, ’dialog mellan två’: ”TeTeater ger en dråplig duolog, Antika människor, mellan två skådespelare på Galleri Isie Tio” (Skånska Dagbladet 5 november 2014).

Ibland förekommer ytterligare preciseringar: ”Törnqvist redogör för talsituationer som utfrågningar och förhör, duologer (ett samtal mellan två personer), triologer (ett samtal mellan tre personer) och polyloger (samtal mellan flera). Exempelvis så förekommer det sällan treskifte i replikföringen i dramat Fröken Julie, utan tonvikten istället ligger på duologerna” (Nummer.se 25 oktober 2001).


Uppdaterad 05 november 2014