• Huvudmeny

april 2015

Nudging

Modeuttrycket nudging handlar om att ge människor en puff i rätt riktning.

Två män sitter i en bar. Den ena, Norman, ställer menande, privata frågor till den andra om hans fru, ackompanjerat av frasen ”Nudge nudge, y’know what I mean” och ett par snabba armbågar i sidan. Mannen anar intet ont och svarar artigt på frågorna medan han smuttar på sin öl. När så denna procedur har pågått ett tag ställer mannen ner sejdeln, med ölen skvättandes åt alla håll, och frågar: ”Are you insinuating something?” Varpå Norman svarar: ”Oh ... no ... no ... Yes.”

”Nudge nudge” är en sketch ur komediserien Monthy Pythons Flygande Cirkus. Nudge har här betydelsen av en skämtsam, menande knuff. En nudge kan också vara det du behöver för att ge någon den extra skjuts som behövs: ”Perhaps we should just give the social partners a little nudge, so that they give women with the necessary ability the chance to become members of these bodies” (Kanske måste vi knuffa till arbetsmarknadens parter litet så att de verkligen ger de kvinnor som har förmåga till det en chans att få sitta i dessa organ). Det engelska nudge har många betydelser, och på senare år har en ny användning tagit sig in i svenskan.

Terminologicentrum TNC:s förslag på en svensk term för nudge i den nya betydelsen är ”puff (i rätt riktning)” (med verbet puffa och verbalsubstantivet puffning). Definitionen lyder: ”Ett sätt att genom mjuka styrmedel hämtade från beteendevetenskaplig forskning påverka människor att bete sig på ett visst sätt, utan att begränsa individens möjlighet att välja själv”.

Nudging i denna bemärkelse kommer ursprungligen från boken ”Nudge: Improving decisions about health, wealth and happiness” av beteendeekonomen Richard Thaler och juridikprofessorn Call Sunstein. De beteendevetenskapliga idéer som nudging utgår från är vad författarna kallar status quo-tendensen: vi gör mest som vi brukar, vi är lata och förändringar är jobbiga. De gör oss osäkra och i stället för att våga kör vi på i samma gamla banor. Tanken bakom nudging, eller nudge marketing som det också kallas, är att dessa livsmönster kan förändras med en liten, liten puff som inte kräver särskilt mycket av oss. Inom den klassiska marknadsföringen kan det handla om musik klingandes ur högtalarna i affären eller ett gynnsamt erbjudande, men nudge marketing används också i mer storskaliga projekt.

Ett exempel är Clean City Footprints, som var en del av Köpenhamn kommuns kampanj ”Less Litter Copenhagen”. Som ett experiment målades gröna fotsteg på marken som ledde till 1 500 av stadens soptunnor. Resultatet blev att mängden skräp som kastades på marken minskade med 46 procent.

Nyckeln i nudging är att påverkan ska ske utan att man tar till lagstiftning, skatter, avgifter eller annat som gör att människors rätt till att välja inskränks. Det används ofta just vid försök att få människor att göra gröna, mer hållbara val som på längre sikt gynnar samhället. Av den anledningen har nudging anammats av såväl president Barack Obama som premiärminister David Cameron, som har lagt sig till med en ”nudge-enhet”. En del ställer sig tveksamma till detta; är det inte en form av manipulation från politikerna? Människor är fullt kapabla att fatta rationella, välgrundade beslut själva, och nudging inskränker på idén om människan som ansvarstagande.

Läs mer


Uppdaterad 20 januari 2016