• Huvudmeny

Besökshund och andra hundar

Hundar har de senaste åren börjat fylla en rad olika funktioner som i första hand människor tidigare fyllde. Kanske ger det oss en mer positiv bild av hunden?

Den som bor på äldreboende eller vårdhem kan numera få påhälsning av en utbildad besökshund, en hund som arbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap till exempelvis demenssjuka eller personer med hjärnskada. Inom samlingsnamnet besökshund finns hundar som är specialutbildade till vårdhund eller terapihund och då har mer specialiserade arbetsuppgifter.

Men hundar jobbar inte bara inom vården utan också i skolans värld. Skolhundar, som också kallas läshundar eller fadderhundar, kan hjälpa barn med koncentrationssvårigheter eller barn som behöver träna på att utveckla sin kommunikativa eller empatiska förmåga.

Andra moderna hundyrken är lushund (sniffar rätt på vägglöss), diabeteshund (känner av onormalt blodsocker), arkeologihund (sniffar rätt på arkeologiska fynd) och cancerhund (hund som tumörmarkerar malignt melanom, prostatacancer etc.). Visst finns det andra djur vi tar hjälp av, som minråttor (råttor som hjälper till att röja landminor), tryffelsvin (grisar som sniffar upp tryffel) och ledarhästar (hästar som är ”ledarhund” för blinda) – men inget djur kommer i närheten av hundens brokiga arbetsområden.

De nya hundorden speglar inte bara nya rön inom vården och pedagogiken utan också hur hundens status i vårt samhälle har förändrats. Det finns många lite äldre sammanfattningar med ordet hund som till skillnad från exempelvis terapihund har tydligt negativa konnotationer. Några exempel som inte är så vanliga i dag är det nedsättande hundgubbe (person vars uppgift var att driva ut hundar som kommit in i kyrkan, att avliva hundar och att utföra andra lågstatusuppgifter), hundhål (usel bostad) samt hunddagar, som har använts dels om årets varmaste dagar, dels om de kallaste – men också som en allmän benämning för tunga och slitsamma tider. Ett mer bekant äldre ord är hundgöra (mödosamt och otrevligt arbete), som kanske kan få en ny och mer positiv klang idag när många hundar arbetar i kontaktyrken i syfte att få människor att må bättre.

Uppdaterad 23 februari 2016