• Huvudmeny

Digital paus

Vi behöver alla ibland avskärma oss från mobilen och sociala medier för att få lite mental vila. Men vad ska denna avhållsamhet kallas?

Många av oss är mer eller mindre beroende av mobilen och datorn, ständigt uppkopplade så att vi när som helst kan läsa inkommande meddelanden via mejl, sms, Twitter, Snapchat och Facebook. För många leder detta till koncentrations- och sömnsvårigheter, vissa blir sjukligt beroende och drabbas kanske av utbrändhet. Ett särskilt stort problem är det för barn och unga att hinna med skolarbetet när mobilens meddelanden ständigt pockar på uppmärksamhet.

Vi har de senaste åren sett spår av detta fenomen i nyordsflödet: alltfler blir extremsurfare, barn som tittar för mycket på mobilskärmen drabbas av ögonkramp, föräldrar försöker begränsa barns skärmtid men ändå blir vissa barn så beroende att de skolkar och blir spelande hemmasittare (kallas även hikikomori).

Mot bakgrund av problemen talar alltfler om nödvändigheten av att ibland koppla bort mobilen eller datorn, och många har infört det som en rutin i vardagen: att inte ägna sig åt skärmläsning efter kl. 21, att vara helt nedkopplad under helgen, att bara läsa mejl vissa bestämda tider osv. Men vad ska denna avhållsamhet kallas? Det florerar många olika uttryck men de kanske vanligaste är digital paus och digital fasta.

Läs mer

Uppdaterad 12 juli 2016