• Huvudmeny

Språk och it

Här kan du läsa om elektroniskt skrivande, språkteknologi, språklig tillgänglighet och annat med koppling till språk och it.

Tangentbord.

Ny teknik som datorer och mobiltelefoner har haft stor inverkan på språket och språkanvändningen. Denna teknikutveckling innebär att vi skriver väldigt mycket mer i dag än för ett par decennier sedan, både på fritiden och i arbetet, och att många fler skriver. Även industriarbetare och affärsbiträden skriver i dag mycket i sitt arbete.

Tekniken påverkar språket

Vi skriver också i fler kanaler, som webben, e-post, chatt och sms, vilket gett oss både fler kommunikationsmöjligheter och fler textgenrer att välja bland. Huruvida skrivandet i dessa nya kanaler påverkat språket i stort är svårt att veta. Tekniken kan vara viktig för språket också på andra sätt. Språkteknologiska tillämpningar som talstyrning (datorer som förstår tal) och talsyntes (datorer som producerar tal) kan förändra vår språkanvändning, men också språkets utseende. Automatisk språkrättning i datorn kan förstås ge möjligheter till mer korrekta texter. Men kanske innebär så kallad språkkontroll också att vi riskerar att överlåta språkkunskaper och språknormer till datorn.

Tillgänglighet på webben

Ett annat område som hämtar tillämpningar från språkteknologin är det som brukar kallas Tillgänglighet på webben, alltså hur man anpassar webbsidor så att de blir mer användbara, också för människor med lässvårigheter och andra funktionshinder.

All teknik har också medfört att språket, både fackspråk och allmänspråk, försetts med ett stort antal nya ord och uttryck. Under Datatermer kan du läsa mer om detta.

Aktuellt

 • EU-seminarium om behovet av maskinöversättning och öppna språkdata

  3 maj 2018 Den 23 maj anordnar Språkrådet ett seminarium i Stockholm om behovet av att samla in data för maskinöversättning.
 • ”Ett område i snabb och dynamisk utveckling”

  svartvit skiss på gammaldags ljuduppspelningsapparat (fonoautograf). 18 maj 2017 Projektet Tilltal har startat en blogg för att sprida information om historiska inspelningar och talteknologi. En av skribenterna i bloggen är projektdeltagaren Johanna Berg som fokuserar mycket på omvärldsbevakning.
 • Workshop om att digitalisera kulturarvet

  4 maj 2017 Den 14–15 juni är institutet med och arrangerar en workshop i Uppsala med rubriken "Digitalisera kulturarvet". Sista anmälningsdag är den 1 juni.
 • ”Vi har en unik roll i arbetet”

  13 februari 2017 Institutet för språk och folkminnen har utsetts till kunskapscentrum för det europeiska forskningsnätverket Clarin. Nätverket arbetar för att göra stora språkliga material tillgängliga för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.
 • Projekt för att tillgängliggöra inspelningar

  Bild från inspelning på sextiotalet samt bild på gammal inspelningsutrustning 14 juni 2016 I institutets samlingar finns tiotusentals timmar inspelat tal. Projektet TillTal har nu fått anslag på 9,7 miljoner för att utreda hur man med talteknologins hjälp kan göra den stora arkivskatten mer tillgänglig för forskning.


Uppdaterad 09 januari 2018

Läs mer

En språkpolitik för
internetPDF
(pdf, 3.1 MB)