• Huvudmeny

Länk- och lästips

Här nedan hittar du rapporter och andra texter om samhällets behov av en språkdatabank och språkteknologiska tjänster. Du hittar även länkar till Språkbanken i Norge och Språkbanken vid Göteborgs universitet.

Centrala dokument

Bästa språket – en samlad svensk språkpolitikPDF (pdf, 3.4 MB). Prop. 2005/06:2.

Domeij (2010). En språkpolitik för internetPDF (pdf, 3.1 MB). Rapport från Språkrådet.

Handisam (2009). Rätt från börjanlänk till annan webbplats. Underlag till handlingsplan för e-inkludering.

Infrastruktur för språken i Sverige – Förslag till nationell språkinfrastruktur för det digitala samhället.PDF (pdf, 2.6 MB) (2012)  Beredningsunderlag till regeringen enligt uppdrag Ku2011/860/KA. Rapport från Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen.

Näringsdepartementet (2011). It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

Plan för etablering av Norsk språkbanklänk till annan webbplats (2008).

PTS (2017). Regeringsuppdrag: Pilotprojekt för en språkresursbanklänk till annan webbplats.

PTS (2009). Nyttoaspekter av tillgången till en språkdatabasPDF (pdf, 470.7 kB). PTS utredning.

SOU 2002:27. Mål i munlänk till annan webbplats. Förslag till handlingsprogram för svenska språket.

SVT (2008). Ett direkttextningssystem för SVTPDF (pdf, 232.3 kB).

Vägledningen för flerspråkig informationPDF (pdf, 4.7 MB) (2011). Rapport från Språkrådet. Institutet för språk och folkminnen.

Existerande språkbanker

Språkbankenlänk till annan webbplats i Norge.
År 2010 fick Nasjonalbiblioteket i uppdrag att etablera den norska språkbanken och påbörja insamlandet av text- och talkorpusar.

Språkbanken länk till annan webbplatsi Finland.

Språkbankenlänk till annan webbplats vid Göteborgs universitet
Här finns svenska textkorpusar och elektroniska lexikonresurser, med tillhörande språkteknologiska verktyg.

Internationell samverkan och nätverk

Astin – Arbetsgruppen för språkteknologi i Norden

Clarinlänk till annan webbplats – Europeiskt nätverk med fokus på utveckling av språkresurser för humanvetenskaperna

ELRAlänk till annan webbplats – European Language Resource Association

Meta-netlänk till annan webbplats – Multilingual Europe Technology Alliance

Uppdaterad 27 mars 2017