• Huvudmeny

Språkrådets referensgrupp i språkteknologi

Språkrådets referensgrupp för språkteknologi ska främja Språkrådets kontakter med språkteknologisk forskning och industri.

Gruppen ska bland annat:

 • främja språkteknologiskt infrastrukturarbete
 • vidareutveckla webbplatsen Språkteknologi.selänk till annan webbplats
 • diskutera juridiska frågor kring tillgängliggörande av egna resurser
 • ta fram och sprida förslag på språkteknologiska projektarbeten
 • främja rekrytering till språkteknologiutbildningarna
 • diskutera webbtillgänglighetsfrågor
 • diskutera teckentillgänglighet och standardisering
 • ta fram terminologi på språkteknologiområdet
 • överblicka andra länders språkpolitik gällande språkteknologi

I gruppen ingår:

 • Lars Borin, Göteborgs universitet (ordförande)
 • Rickard Domeij, Språkrådet
 • Henrik Nilsson, Terminologicentrum TNC
 • Viggo Kann, Kungliga tekniska högskolan
 • Jussi Karlgren, Sics (Swedish institute for computer science)
 • Ola Karlsson, Språkrådet
 • Peter Svanberg, Terminologicentrum TNC
 • Åsa Wengelin, Lunds universitet
Uppdaterad 06 maj 2014