• Huvudmeny

Janusansikte

Jul och nyår är förbi och årets första månad visar sitt janusansikte: å ena sidan går vi nu mot ljusare tider, å andra sidan anser många att januari och februari är en tung, trist tid utan festligheter och glamour.

Detta kan också sägas vara själva definitionen på janusansikte i bildlig mening: någonting som har en dubbelnatur. Man kan exempelvis prata om religionens janusansikte (å en sidan kärleksfull, å andra sidan sträng) eller om politiska partiers dito.

Men upphovet till uttrycket janusansikte är bokstavligt: den romerske guden Janus avbildades vanligen med två ansikten. Janus var en mångfacetterad gud som bland mycket annat kopplades till den begynnande tillväxten, därav månadsnamnet januari.

Det kan vara uppmuntrande att tänka på när allt känns mörkt och kallt.

Uppdaterad 05 maj 2014