• Huvudmeny

Civilsamhälle

Den som skriver om ett visst fackområde måste naturligtvis använda fackord. Men de måste förklaras. I många utredningar, rapporter, webbtexter med mera är det vanligt med ord och begrepp som inte definieras. Ett axplock ur senare års offentliga texter: civilsamhälle, hållbar utveckling, NGO:er, mångfald, excellence.

Vad står exempelvis civilsamhälle för? Frågan kom för ett par år sedan från kulturutskottet i riksdagen som noterat att det förekom i den stora Kulturutredningen – men utan förklaring. Ordet är särskilt svårt eftersom både civil och samhälle är luddiga ord, och begreppet civil står dessutom ibland som motsats till militär.

Nyligen bytte för övrigt myndigheten Ungdomsstyrelsen namn till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Inte heller på deras webbplats är det helt lätt att hitta en definition, men under rubriken ”Politiken för det civila samhället” kan man läsa: ”Det här är det civila samhället: Alla typer av sammanslutningar av människor som inte är staten, marknaden eller enskilda hushåll. Man kan också tala om den ideella sektorn eller föreningslivet, när människor organiserar sig tillsammans för att de har ett gemensamt mål, ideal eller intresse av något slag” (http://www.mucf.se/civila-samhallet).

Vi har tidigare skickat en fråga till Terminologicentrum TNC om ordet civilsamhälle, som konstaterade att det inte finns någon entydig definition i terminologisk mening. I Statsvetenskapligt lexikon står det dock: ’samlingsbeteckning för de grupperingar, föreningar och organisationer som existerar oberoende av staten i ett demokratiskt samhälle’. Och i Sociologiskt lexikon: ’de områden av det samhälleliga livet som är självorganiserande och således faller utanför såväl det marknadsstyrda som det statligt organiserade’. Många menar att civilsamhället står för kyrkan, fackföreningar och ideella föreningar – men ibland också för företag.

I Kulturutredningen borde man alltså ha definierat vad man menade just där med civilsamhälle, eftersom ordet används med olika innebörd. Använd med andra ord civilsamhälle med försiktighet, och om du vill använda det – förklara ordet första gången du använder det.

Uppdaterad 12 augusti 2014