• Huvudmeny

Prekär och prekariat

Prekär är ett gammalt lånord i svenskan som nu fått ny spridning med ord som prekariat och prekärfeminism.

Prekär betyder ungefär ’bekymmersam’, ’utsatt’, ’problematisk’, ’pinsam’. Vi tog in det under 1700-talet från franskans précaire med samma betydelse. Ursprunget är latinets precarius, ’som vinns genom böner’. Andemeningen är att det man får genom böner eller andras välvilja kan ses som osäkert. Verbet precari, ’be, bönfalla’, har för övrigt gett upphov till vårt preja, ’anropa, uppmana att stanna, tränga undan’.

Prekär har länge varit ett förekommande men lite ovanligt ord i svensk dagspress. Det har särskilt används i fraserna prekär situation och prekärt läge. På senare år har det emellertid också börjat användas i ett par olika, politiskt laddade nybildningar.

I samband med att ekonomen Guy Standings bok ”Prekariatet: den nya farliga klassen” kom ut på svenska (Daidalos 2013; orginalets titel: ”The precariat: the new dangerous class”, 2011) har ordet spridits på debatt-, ledar- och kultursidorna i svensk press. Standing menar att det är så många som i dag lever i en otrygg situation vad gäller anställningsförhållande, boende och yrkesidentitet att man måste räkna med dem som en särskild social klass.

Prekariat, ett slags teleskopord bildat av prekär och proletariat, myntades av franska sociologer för flera decennier sedan. Att det ändå uppfattas som nytt ser man på att det i svenska texter ofta omges av citattecken eller föregås av det så kallade: ”Det är vi som är det så kallade prekariatet, som får hanka oss fram bäst vi kan mellan korta kontrakt, svartjobb och stöd från våra föräldrar” (SvD 17 november 2011). I engelskan är det mer etablerat, och där har precarious (prekär) fortplantat sig i en rad andra, relaterade uttryck, som precarious work och precarious politics.

På liknande sätt har prekär lanserats som förled i sammansättningen prekärfeminism. Det har fått spridning genom Ann-Marie Ljungbergs bok ”I fallinjen: En essä om prekärfeminism” (Korpen 2015) och de debattinlägg hon och hennes motdebattörer har gjort i samband med att boken lanserades. Med prekärfeminism menar Ljungberg en feminism som inte utgår från medelklassens förutsättningar utan ser till dem som lever i en mer utsatt tillvaro.

Läs mer


Uppdaterad 29 augusti 2017