• Huvudmeny

Pussel

Sedan ett antal år tillbaka använder vi allt oftare pussel eller lägga pussel om komplicerade uppgifter, konflikter och problem.

Tidningarna rapporterar att ansvariga politiker måste ”lägga pusslet med Stockholms trafikproblem” eller att ”ett nytt pussel måste läggas” när kommunbudgeten inte går ihop. En privatperson kan ha svårt att välja mellan sitt läraryrke och en sångarkarriär: ”Det är pusslet jag måste lägga”.

Ordet livspussel finns belagt sedan början av 1990-talet men kan vara äldre. Det blev känt när TCO använde det om problemen att få tid för arbete, familj och fritid i en kampanj för arbetstidsreformer år 2000, och det fick stort genomslag i den borgerliga alliansens valrörelse 2006.

Att tala om pussel som är svåra att lägga är ett effektivt bildspråk. Det innebär att många bitar måste hitta sin rätta plats, men också att det går att få ihop dem – det finns en lösning.  

Pussel är ett gammalt lån från engelskans puzzle i betydelsen ’pusselspel’. Det är antagligen bildat av 1500-talsverbet puzzle, ’göra någon förvirrad, konfunderad’. Det uppträder i svenskan först just i sammansättningen pusselspel i slutet av 1700-talet. Den bildliga betydelsen verkar ha etablerats först på 1900-talet. Välkänd blev till exempel myndigheternas maning under andra världskriget: ”Spionen lägger pussel – behåll din bit!”

Uppdaterad 19 januari 2016