• Huvudmeny

Sätta p för

Vi reder ut vad p och andra bokstäver står för i populära bokstavsuttryck som sätta p för, A och O och pricken över i.

I dag betyder sätta p för något att stoppa något, och p tolkas kanske som punkt. Men sannolikt var p ursprungligen en förkortning för pest. Man kritade tecknet som varningstecken på hus där smittade bodde.

I vara på g står g för gång. Så mycket är på gång att man inte ens hinner uttala ordet gång. Men snärtigt låter det.

I har man sagt A får man också säga B står A för något som en person har gjort och B för det som denna person som en följd eller konsekvens också borde göra, alltså ’har man börjat får man fortsätta'’.

I detta är A och O står A för det första och O för det sista, dvs. det allra viktigaste. Detta från början bibliska uttryck refererar till den första och sista bokstaven i det grekiska alfabetet, alfa och omega. När man går från alfa till omega går man från början till slutet och får därmed med allting.

Även inte ett jota är från början ett bibliskt uttryck som refererar till en grekisk bokstav, nämligen jota som motsvarar såväl vårt i som vårt j. Jota är den till utseendet obetydligaste bokstaven – i stort sett bara ett rakt streck. Därför har det kommit att beteckna något mycket litet eller obetydligt.

Med pricken över i avses att något blir fullbordat och fulländat. Det tyckte skrivare en gång när de kom på att sätta en punkt över bokstaven i, som alltså saknade det från början. Och bokstaven blev ju onekligen tydligare och finare då.

Uppdaterad 14 april 2016