• Huvudmeny

Panta

Panta är ett gammalt fornnordiskt ord som i dag alltmer används synonymt med återvinna.

Verbet panta kommer från fornsvenskans pant, ’sak som lämnas som säkerhet vid lån eller skuld’. Det har lånats in från lågtyskan, där det dock är av osäkert ursprung. Möjligen kan det finnas en koppling till latinets pannus ’tygstycke, lapp’ eller latinets pangere, ’fastställa, bestämma’.

Säkert är att panta används flitigt även i dagens svenska, och har bytt eller fått utvidgad betydelse flera gånger under århundradena. Ursprungligen användes ordet i motsatt betydelse jämfört med vad vi är vana vid i dag: den som pantade något tog något i pant av någon annan. I SAOB finns ett exempel från 1600-talet: ”när han wille gå ... (från källaren) pantade Anders Martens poike hans handskar, och fordrade af honom en kanna öl.” I äldre svenska kunde man också panta sig själv, vilket betydde att man tog något i pant för att man hade en fordran på någon. En pantare var inte den som lämnade pant utan den som tog emot panten eller tvingade till sig den av någon annan.

I modern svenska betyder panta i första hand att man lämnar något ifrån sig och får pengar i utbyte, exempelvis på en pantbank. I betydelsen pantsätta kan handlingen ha tillfällig karaktär; den som pantsätter sin klocka kan hämta ut den senare när hen har råd. Men numera är pantandet kanske oftare mer slutgiltigt. Den som pantar burkar väntar sig exempelvis inte att få se burkarna igen, utan vill bli av med dem och få en slant i stället.

Numera kan man också panta exempelvis kläder utan att få pengar tillbaka – eller så får man en symbolisk summa, rabattcheck eller ett tillgodohavande. I den betydelsen har panta snarast blivit synonymt med återvinna; man gör det inte i första hand för att få pengar, utan för att vara miljövänlig. Det finns i dag gott om tidningsbelägg där vi konsumenter uppmanas att panta både kläder, skor, mobiler, tv-apparater och bilar. Det fornsvenska panta vinner alltså mark i dagens miljömedvetna samhälle med ny eller åtminstone utökad betydelse.

Uppdaterad 07 november 2016