• Huvudmeny

IS eller Daesh?

Den svenska regeringen använder namnet Daesh, medierna talar om IS. Vilket namn är det riktiga?

Från 2014 användes först två namn parallellt, dels Islamiska staten i Irak och Levanten (Isil), dels Islamiska staten i Irak och Syrien (Isis). Variationen i uttydningen hänger ihop med att ett ord i det arabiska namnet kan översättas på olika sätt.

I slutet av juni 2014 antog rörelsen det kortare namnet Islamiska staten (IS). Det är den förkortning som nu blivit den helt dominerande i Sverige. Eftersom deras så kallade kalifat inte godkänts av någon utomstående och det inte heller existerar någon egentlig stat, är namnet samtidigt problematiskt. I till exempel nyhetsrapportering bör man därför första gången namnet nämns betona att det snarast handlar om en rörelse: ”Den rörelse som kallar sig Islamiska staten (IS) rycker framåt i Syrien. IS inledde i veckan en storoffensiv.”

Den betoningen kan även göras med olika slags beskrivningar av vad IS är: ”den militanta islamistgruppen IS”, ”den sunniextremistiska rörelsen Islamiska staten”, ”terrorgruppen IS”, ”jihadistgruppen IS” och så vidare.

Även namnet Daesh (franska Daech, svenska Daish) förekommer. Det är egentligen en förkortning av en translitterering av gruppens namn på arabiska (al-Dawla al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham) och betyder just ’Islamiska staten i Irak och Syrien/Levanten’. 

Den svenska regeringen och UD har sedan januari 2016 valt den engelska formen Daesh som officiellt namn. Tre argument har lyfts fram för att använda det snarare än IS: Terrorgruppen sägs ogilla namnet Daesh. Man vill inte sanktionera statstanken som finns i namnet Islamiska staten/IS. Daesh sägs vara ”det internationellt etablerade namnet”.

Det första argumentet är mest spekulation. Det andra håller egentligen inte eftersom även Daesh innehåller ordet stat. Daesh är dessutom inte särskilt vanligt internationellt. I stället dominerar rena motsvarigheter till Islamiska staten/IS: Islamic State, L'État islamique etc.

Språkrådet förordar därför fortsatt IS. För att undvika ordet stat kan det dock vara bra att bara använda just förkortningen IS (inte Islamiska staten). Den är i dag så etablerad att den inte behöver förklaras.

Daesh (eller Daish som det borde skrivas på svenska) förekommer i dag en del i svenska medier som ett slags känslomässig markör: i krönikor och ledare, i citat av politiker. Som sådan ska den givetvis respekteras. I nyhetsrapporteringen i övrigt dominerar dock IS mycket stort.

Läs mer

Uppdaterad 04 april 2016