• Huvudmeny

Förkortning och medlemsbenämning för Liberalerna?

Folkpartiet har blivit Liberalerna. Men hur förkortas det, och kallas en medlem i partiet helt enkelt liberal?

När Folkpartiet bytte namn till Liberalerna använde de först själva förkortningen LIB. Vore det en avbrytningsförkortning, det vill säga en förkortning som bryts av efter några tecken, borde den skrivas Lib. Vore det en initialförkortning, måste den skapas utifrån begynnelsebokstaven i ett namn eller ord (M = Moderaterna), begynnelsebokstäverna i ingående ordled (MP = Miljöpartiet) eller i ingående ord om det är ett flerordigt namn (SSU = Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund).

Som initialförkortning för Liberalerna är L den enda möjliga lösningen. Den är lämplig också eftersom de andra riksdagspartierna använder initialförkortningar. Det är nu den förkortning som både partiet själva och medierna accepterat och använder.

Vad är en liberal?

En medlem av partiet Liberalerna kallas liberal. Den beteckningen är dock tvetydig: den kan beteckna antingen en medlem i (eller anhängare till) partiet Liberalerna eller en person med liberala värderingar i största allmänhet. Detsamma gäller adjektivet liberal: refererar den liberala politikern eller politikern NN:s liberala hållning till partiet eller till liberalism?

Om liberal i något sammanhang blir tvetydigt, kan man därför behöva förtydliga genom att skriva till exempel medlem i Liberalerna, Liberalernaledamot, L-politiker etc.

Se fler råd om partiförkortningar i Mp., Mp, MP eller (MP)?

Uppdaterad 08 december 2015