• Huvudmeny

Tjänsteman eller tjänsteperson?

Talesman och justeringsman har i dag blivit de mer könsneutrala talesperson och justerare. Men hur gör man med tjänsteman?

Ordbildningar med -man uppfattas som könsneutrala av vissa medan andra associerar dem med manspersoner. Det sista är ett problem. I en undersökning (Milles 2007) tyckte till exempel över 40 procent av de tillfrågade att tjänsteman var direkt olämpligt att använda om kvinnor. (På samma sätt ansåg över 40 procent att barnmorska och sjuksköterska var olämpligt om män.)

Ett antal ord med -man har ganska oproblematiskt ersatts med andra ord och former: riksdagsman har till exempel blivit riksdagsledamot. Tjänsteman tycks dock höra till de mer fasta och svårutmönstrade benämningarna, kanske för att det är ett slags titel. Det finns i dag ingen officiell rekommendation för vad man kan använda i stället. Ibland kan man precisera sig eller fokusera på andra begrepp och använda handläggare, anställd och så vidare. Men för exakt det begrepp som tjänsteman står för finns inget motsvarande ord.

Sedan flera år tillbaka har språkvården dock gett tjänsteperson som ett möjligt alternativ, en ordform som ansluter till mönstret med talesman > talesperson. Tjänsteperson förekommer dessutom redan en del i språkbruket och används bland annat av organisationen Sveriges Kommuner och Landsting liksom av Uppsala kommun. I takt med ett ökat bruk kommer tjänsteperson troligen bli alltmer accepterat.

Uppdaterad 20 mars 2017