• Huvudmeny

En Brexit eller ett grexit?

Medierna skriver omväxlande om en Brexit/Grexit och ett brexit/grexit. Vad är rätt?

Den ekonomiska krisen i Europa 2012 gav upphov till ord som eurobävning och grexit (’Greklands eventuella utträde ur EMU’). Med diskussionen om britternas önskan om utträde ur EU föddes så det analoga brexit.

Medierna skriver fortfarande emellanåt om grexit men på senare tid förstås väldigt mycket mer om brexit. Men orden skrivs i medierna både med stor och liten bokstav lite om vartannat. Så vad är rätt?

Även om orden är bildade i engelskan som en sammandragning av Greece respektive Britain och exit (’utträde, utgång’), är uttrycken i sig inga namn utan snarast benämningar på fenomen. De bör därför skrivas med liten bokstav, grexit och brexit.

Det finns dessutom en variation i artikelbruk: en brexit och ett brexit. Det flesta skulle nog säga en exit om ’en utgång’ (till exempel på en flygplats), och en brexit är också det som dominerar stort i bruket. Vi rekommenderar därför i första hand n-genus: en brexit.

Uppdaterad 30 juli 2018