• Huvudmeny

Hur uttalas parasport?

Handikappidrott har i dag blivit parasport. Men hur ska ord på para- uttalas?

Just nu pågår tävlingen Paralympics i Rio, alltså de olympiska spelen för personer med olika slags funktionsnedsättningar. Det som förr kallades handikappidrott kallas i dag parasport, och före detta Handikappidrottsförbundet har delats in i Svenska Parasportförbundet respektive Sveriges Paralympiska kommitté.

Para- är en kortform för parallell, det vill säga sporter eller tävlingar som är ”parallella” med de traditionella deltagarformerna. Huruvida det är en bra eller begriplig ordbildning kan diskuteras, men parasport har snabbt blivit etablerat som en svensk motsvarighet till engelskans likalydande ord (parasports, även disabled sports, adaptive sports).

Många ord bildade på grekiskans para- (’vid sidan av, bredvid, längs med’) utläses med ljust a. Det kan vara kortare (/para/, jämför parallell) eller ha viss längd (/pa:ra/, jämför italienskans cara), och det kan också vara mer betonat (/pára/, jämför darra). Vissa ord utläses i stället med ett långt, mörkare a (/pɑ:ra/, jämför fara, som i parasömn), och några ord kan dessutom ha varierande uttal.

För ord som har med parasport att göra är grundrekommendation att ha samma uttal som i parallell. Men precis som för orden ovan kan uttalet sedan variera lite beroende på vilka andra ord det sätts samman med och vad som då känns mest naturligt: i paralympisk blir det som i parallell, i parasport betonas ibland det första a:et mer, i Parasportförbundet kan uttalet variera mer.

Uppdaterad 09 september 2016