• Huvudmeny

Sociala media eller medier?

Hur böjs socialt medium i plural? Och heter det eller i sociala medier?

När man syftar på specifika, konkreta medier, böjs grundordet medium i plural som medier. Detsamma gäller sociala medier, som i första hand refererar till just konkreta mediekanaler som Facebook, Linkedin och Twitter. Även om man kan använda socialt medium som en beskrivande benämning för ett enskilt medium, har sociala medier i dag dessutom blivit det övergripande och fasta uttrycket för fenomenet. Och den klart vanligaste språkformen i bruket.

Eftersom det är ett fast uttryck bör formen sociala medier användas även i sammansättningar, med bindestreck till efterledet: sociala medier-expert. Men det bästa alternativet är kanske ändå att undvika sammansättningar och formulera sig på annat sätt, t.ex. ”Hon är expert på sociala medier”.

Bör det slutligen vara i eller på sociala medier? Precis som för medier i övrigt är i oftast det naturliga. Föregående ord styr förstås också ordvalet: man kan t.ex. bara vara expert sociala medier. Men framför allt används ofta när innebörden är mer övergripande och abstrakt och i när den är mer konkret: kommentarsfälten på sociala medier syftar på ett allmänt fenomen, kommentarsfälten i sociala medier syftar på de faktiska kommentarsfälten i olika specifika medier.

Uppdaterad 09 januari 2018