• Huvudmeny

Vad betyder epicentrum?

Skriv centrum om det är det som avses, inte epicentrum.

Den egentliga betydelsen av ordet epicentrum är ’ovanför centrum’. Det anger den plats på jord- eller havsytan som ligger rakt ovanför ett jordskalv eller en jordbävning – vilka som bekant inträffar i jordens innandöme (i det som kallas fokus, hypocentrum eller härd).

Men epicentrum har i allmänspråket på senare tid också blivit ett modeord som ersätter centrum: ”den svenska popens epicentrum”, ”debattens epicentrum”, ”kärnfamiljens själva epicentrum”, ”i epicentrum av europeisk politik” och så vidare.

Det grekiska förledet epi- har en ganska allmän prepositionsinnebörd ’på’, ’i’, ’ovanför’, så det är inte så konstigt att ordets användning glider lite. Epicentrum används dessutom överfört på andra typer av katastrofer, till exempel för nedslagsplatsen för en meteorit eller komet. Det förklarar ändå inte varför epicentrum används så mycket, och som det förefaller alltmer, i stället för centrum. Man kan gissa att epi- ibland ges en förstärkande innebörd, att man tänker sig att ett epicentrum är viktigare, har mer sprängkraft och får andra saker att kretsa kring det än vilket centrum som helst.

Ibland vill man nog även förmedla att det går ut en rörelse från mittpunkten, att något är utgångspunkten för en idé eller verksamhet. Man tänker sig då att det finns en likhet med jordskalv i spridningssättet. Det kan förklara exemplen ”debattens epicentrum” och ”i epicentrum av europeisk politik” ovan.

Hur epicentrum ska användas i allmänspråket är alltså inte helt entydigt. Men grundrekommendationen kvarstår: Om innebörden är ’centrum, mittpunkt, kärna’ – skriv hellre det än epicentrum.

Uppdaterad 26 april 2017