• Huvudmeny

Fidget spinner på svenska?

En liten snurrande trevingad pryl har varit vårens trend på landets skolgårdar. Men vad ska den kallas på svenska?

Fingerspinnare. Foto: Superbass(CC BY-SA 4.0), Wikimedia Commons

Prylen ifråga, som består av ett kullager och tre propellrar som får den att snurra, sägs ha uppfunnits redan på 1990-talet. Men det är först det senaste halvåret som den slagit igenom och blivit en säljsuccé världen över. På engelska är den vanligaste benämningen fidget spinner, men det förekommer också synonyma uttryck som finger spinner och hand spinner.

Snurran har marknadsförts som ett hjälpmedel för personer med koncentrationssvårigheter, och fidget är i första hand ett verb med den ungefärliga betydelsen ’göra små snabba, rastlösa eller nervösa rörelser’. Det kan även användas som substantiv om en person med sådant beteende, liksom om saker som används för att uppnå lugn. Fidget kommer sannolikt från ett samgermanskt ord med betydelsen ’röra sig snabbt’, ’sträva efter’ etc. och är i så fall besläktat med svenskan fika (fornsvenska fikia, engelska fike), ’ivrigt sträva efter att få något’.

Fidget kan förstås kännas osvenskt, och ett flerordigt uttryck (fidget spinner i två ord) är svårt att böja. I synnerhet som det dessutom finns flera konkurrerande benämningar i engelskan, kan det vara en god idé att hitta en mer svensk form. Som förled förekommer i svenskan både finger-, hand-, stress- och fippel-, och som efterled -spinner, -spinnare och -snurra. Tre vanliga former som vi tycker är bra och lätthanterliga är fingerspinnare, fingersnurra och – om man mer vill betona det avstressande syftet – stressnurra. Vår förstahandsrekommendation är fingerspinnare, som även Mediespråksgruppen står bakom.

Men kanske är trenden snart över? Det antyder i alla fall engelska Wikipedia: ”Fidget spinners were a fad that lasted roughly from December 2016 until around June 2017.”

Snurrande fingerspinnare. Foto: Superbass (CC BY-SA 4.0), Wikimedia Commons

Uppdaterad 21 augusti 2017