• Huvudmeny

E-sport eller esport?

Tävlande i datorspel har i dag blivit känt som e-sport. Eller ska det vara esport?

foto: CC BY 02, Dota 2 The International https://www.flickr.com/photos/dota2ti/14916807681/

Fenomenet att tävla i datorspel har växt sig stort världen över det senaste decenniet. Att den i dag mest spridda benämningen för detta är e-sport kan nog förklaras med själva tävlingsmomentet, där deltagarna ofta måste vara vältränade för att klara kraven på bland annat uthållighet och reaktionsförmåga. E-sport var också ett av orden i vår nyordslista 2013.

I bruket, till exempel i dagstidningarna, skrivs ordet oftast med bindestreck. Men också skrivning utan bindestreck, esport, är vanlig. Så hur bör det vara?

Sammansättningar med förkortningar, som a-kassa, k-märkt och serie-nr, skrivs i princip alltid med bindestreck. (Undantaget är initialförkortningar som utläses som ord snarare än som enskilda bokstäver, som i aidsepidemi.) Bindestreck gäller även för sammansättningar med förkortningen e för ’elektronisk’, som i e-faktura, e-post och e-tjänst, även om hopskrivning förekommer en del i logotypskrivningar och andra marknadsföringssammanhang (eHälsa, eHälsomyndigheten etc.).

Hopskrivning är lite vanligare i engelskan, inte minst för vissa väldigt fasta uttryck med specifik innebörd, varför email och esport är vanliga former. Det engelska bruket kan ha påverkat hopskrivning för esport i svenskan, men det styrs säkerligen också just av att det är ett så fast uttryck, det vill säga att det i första hand inte står för ’elektronisk sport’ utan för en viss typ av datorspelstävlande.

Vi förordar av konsekvensskäl skrivning med bindestreck i första hand, e-sport, men formen esport får också bedömas som mycket etablerad och korrekt.

Uppdaterad 04 september 2017