• Huvudmeny

Hur ska semikolon användas?

Att använda semikolon rätt är en svår men skön konst. Här får du råd om hur detta skiljetecken hanteras bäst.

Visst kan man klara sig fint ett helt liv utan att använda semikolon en enda gång. Samtidigt är de rätt roliga att använda när man väl behärskar dem; de skapar faktiskt stilistisk variation i språket.

Semikolon har flera användningsområden, men det följs alltid av liten bokstav (om det som kommer efter inte är ett namn, förstås).

Mellan satser

Det stora användningsområdet för semikolon är mellan satser, vanligen mellan huvudsatser. Förr har rådet varit att semikolon är starkare än komma men svagare än punkt, men det rådet kan vara svårt att tillämpa. Därför är det enklare att tänka att semikolon fungerar som ett bindeord, som för eller . Då markerar det ett orsakssamband mellan huvudsatserna, alltså att den ena satsen orsakar eller orsakas av den andra. Semikolon kan också markera att de två satserna säger emot varandra, som bindeorden utan eller men, eller att de händer samtidigt, som och eller medan. Semikolon markerar alltså gränsen mellan satserna; samtidigt binder det ihop dem.

Exempel

  • Jurist vill jag inte bli; det låter så torrt.
  • Amanda var mycket trött; en kvart senare gick hon och lade sig.
  • Bengt prenumererar inte på någon tidning; han föredrar att lyssna på radio.
  • Siv klev på tåget; en värld bort gjorde Amir samma sak.

Mellan led

Semikolon kan också användas mellan led i uppräkningar, när det som räknas upp redan innehåller kommatecken. Då är det tydligare med semikolon.

Exempel

  • Ryggsäcken stod där packad med det nödvändigaste: ombyteskläder, varm mössa; smörgåsar, frukt och varm dryck; kniv, karta och kompass.
  • 1,23; 2,42; 3,07

Observera att semikolon inte ska användas i stället för kolon vid uppräkningar, exempel och preciseringar.

Exempel

Den finns i tre färger: blå, vit och röd
Inte:
Den finns i tre färger; blå, vit och röd.

Uppdaterad 05 februari 2018