• Huvudmeny

Mallorkan, mallorkin eller mallorcan?

Vad är adjektivet till ön Mallorca, och vad kallas en person därifrån?

Av de former som förekommer är mallorcan(sk) och mallorkin(sk) vanligast. Vi rekommenderar i första hand formen mallorcan(sk), som bättre ansluter till mönstret för liknande adjektiv och invånarbeteckningar: Andorra – andorran, Jamaica – jamaican, Kuba – kuban etc.

Formen mallorkin(sk) är påverkad av spanskans mallorquin med samma betydelse och används ofta av till exempel resebranschen. Tidigare har språkvården ofta rekommenderat k-stavning, mallorkan(sk), men den formen är ovanlig. På samma sätt dominerar till exempel jamaican stort över jamaikan i det svenska bruket.

Orden uttalas vanligen med ett j-ljud, ”majorkan/majorkin”, men ibland också med ett svagt l-ljud, ”maljorkan/maljorkin”.

Uppdaterad 03 maj 2018