• Huvudmeny

Mot eller emot extremism?

Hur ska budskapet mot extremism tolkas? Borde det inte snarare heta emot extremism?

Mot extremism stod det på en av Liberalernas valaffischer hösten 2018. Denna korta fras har retat mångas språkkänsla. Borde det inte stå emot extremism istället? Mot extremism betyder väl att vi ska röra oss i riktning mot ett mer extremistiskt samhälle, eller?

Av Svensk ordbok framgår att både mot och emot har flera betydelser. Både mot och emot kan betyda ’i strid mot’, alltså den betydelse som säkerligen avses på affischen. Men båda orden kan också betyda ’med rörelsens mål vid [en viss plats]’.

Vare sig man använder mot eller emot blir budskapet alltså inte entydigt och det kan i princip tolkas dels som att vi ska ta avstånd från extremismen, dels att vi ska omfamna den. Sammanhanget får avgöra vad som avses, och i det här fallet är det knappast så att man på allvar funderar över vilket det avsedda budskapet är. Däremot är valaffischer mer än de flesta andra texter utsatta för kritiska blickar, och minsta möjlighet att misstolka eller göra sig rolig över budskapet kan utnyttjas av politiska motståndare. Man gör alltså klokt i att välja sina ord väl här.

Ett av orden måste man ju ändå välja? Finns det inget att luta sig mot? I informationen i Svenska Akademiens ordlista och Svensk ordbok kan man läsa sig till att emot oftare än mot används självständigt. Emot används också ofta efterställt, i till exempel ta emot (något), och därmed kanske också i vara emot (något) som är det som valaffischen avser att kommunicera. Några sådana ledtrådar talar alltså för att emot hade varit bättre. Å andra sidan har mot den stora fördelen att det är kortare, och det är inte oviktigt på en valaffisch.

Språkvårdare brukar också titta på hur vi som talar och skriver svenska brukar använda ord. Kanske finns det en avgörande skillnad i användningen som inte uppmärksammats i ordböckerna? Vi kan undersöka vilka ord som ofta förekommer tillsammans med mot respektive emot. Inte heller det ger någon tydlig vägledning. Mot förekommer oftare tillsammans med terrorism än emot gör, men i övrigt går det inte att spåra några skillnader i användningen som är till nytta för att lösa den här frågan.

Läs mer

Om mot och emot i Frågelådanlänk till annan webbplats

Uppdaterad 13 mars 2019