• Huvudmeny

Språkresurser

Här hittar du tips om språkhjälp för den som har svenska som andraspråk.

Skriv- och grammatikstöd

Webbläromedlet Svenska från olika håll

Svenska från olika håll är ett webbaserat läromedel som riktar sig till elever som studerar svenska som andraspråk och är särskilt anpassat för elever som läser sfi (svenska för invandrare). Läromedlet har tagits fram av Institutet för språk och folkminnen och det finns avsnitt om svenska dialekter, ortnamn och personnamn, minoritetsspråk i Sverige och stil och stilnivåer på texter. Till de olika avsnitten finns diskussionsfrågor.

Det största avsnittet handlar om svenska dialekter. I läromedlet finns information om de olika dialektområdena i Sverige och till varje område finns ordlistor, exempel på kändisar som pratar dialekten och flera ljudprov.

Handböcker och läromedel i svenska som andraspråk

Alla som har försökt lära sig ett främmande språk vet hur stora glapp det finns mellan det man kan lära sig på en språkkurs och det man sedan behöver kunna när man ger sig ut i verkligheten. Handbok i svenska som andraspråk är en handbok för dig som inte har svenska som modersmål, men som ändå kan en hel del svenska. Den ger god hjälp på vägen för alla nya svenskar som ska ta sig fram i samhället, i arbetslivet och i olika utbildningar. Här får man konkreta råd, tips och exempel på hur man ska uttrycka sig i olika situationer. Boken har skrivits av Claes Garlén, Språkrådet, och Gunlög Sundberg, Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet (2008). Läs mer om boken och lyssna på kompletterande ljudfiler till dialogexemplen hos Norstedtslänk till annan webbplats.

På G : svenska som andraspråk för grundläggande vuxenutbildning är ett läromedel för åk 9 och vuxna i svenska som andraspråk på grundläggande vuxenutbildning och liknade utbildningar. Läromedlet är flexibelt och passar för olika typer av kurser och utbildningar, och för personer med olika långa skolbakgrunder. I boken ingår ett kom-i-gång-avsnitt, åtta teman och nio kapitel med språkkunskap, ordlistor, karta och register. Boken är skriven av Kristina Asker och Sigrid Norberg (2004). ISBN 978-91-6225-772-9. Bonnier Utbildning. 303 sidor.

Ordböcker på nätet

  • Interglotlänk till annan webbplats, lexikontjänst för översättning mellan svenska och flera andra språk
  • Lexinlänk till annan webbplats, ordböcker mellan svenska och våra stora minoritetsspråk
  • Your Dictionarylänk till annan webbplats, elektroniska lexikon för hela världens språk

Översättningstjänster på nätet

Övrigt

Uppdaterad 21 februari 2017