• Huvudmeny

Böcker för språkhjälp

Här finns tips om ordböcker och handböcker som ger svar på språkfrågor inom olika områden.

Allmänna skrivråd

Af Geijerstam, Åsa och Nyström Höög, Catharina m.fl. (2010). Textvård: att läsa, skriva och bedöma texter. Svenska språknämndens skriftserie. Norstedts.

Ehrenberg-Sundin, Barbro och Lundin, Kerstin m.fl. (2014). Att skriva bättre i jobbet. En basbok om brukstexter. Norstedts juridik.

Garlén, Claes och Sundberg, Gunlög (2012). Handbok i svenska som andraspråk. Språkrådets skriftserie. Norstedts.

Jarrick, Arne och Josephson, Olle (1996). Från tanke till text – en språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. Studentlitteratur.

Myndigheternas skrivregler utgivna av Språkrådet (2014). Norstedts Juridik.

Strömquist, Siv (2014). Skrivboken – skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier. Gleerups.

Svenska skrivregler utgivna av Språkrådet (2008). Liber.

Avstavning och förkortningar

Myndigheternas skrivregler utgivna av Språkrådet (2014). Norstedts Juridik.

Skrivregler för svenska och engelska från TNC (2004). Tekniska nomenklaturcentralens publikationer nr 100.

Svenblad, Ralf (2003). Norstedts förkortningsordbok. Norstedts.

Svenska skrivregler utgivna av Språkrådet (2008). Liber.

Svenskt avstavningslexikon (1989). Tryckeriförlaget.

Böjning av ord

Bonniers svenska ordbok. 10 utg. (2010). Bonniers.

Natur och Kulturs stora svenska ordbok (2006).

Norstedts svenska ordbok (1999). Norstedts ordbok.

Svensk skolordlista (2010). Norstedts.

Interpunktion

Punkt, komma, frågetecken: skrivregler för skolan utgivna av svenska språknämnden (1993). Almqvist & Wiksell.

Strömquist, Siv (2013). Skiljeteckensboken. Morfem.

Svenska skrivregler utgivna av Språkrådet (2008). Liber.

Prepositionsval

Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner och fraser (2003). Norstedts.

Stavning

Svensk skolordlista (2010). Norstedts.

SAOL – Svenska Akademiens ordlista. 13 utg. (2006). Norstedts.

Engelskt inflytande på svenskan

Edlund, Lars-Erik och Hene, Birgitta (2004). Lånord i svenskan – om språkförändringar i tid och rum. Norstedts.

Kristiansen, Tore och Vikør, Lars S. red. (2006). Nordiske språkhaldingar: ei meiningsmåling. Novus förlag.

Seltén, Bo (2004). Ny svengelsk ordbok. Studentlitteratur. Finns endast att köpa som e-bok.

Svartvik, Jan och Svartvik, Rickard (2007). Handbok i engelska från A till Ö. Norstedts.

Svartvik, Jan (2005). Engelska – Öspråk, världsspråk, trendspråk. Norstedts.

Etymologi – ords ursprung

Bergman, Bo (2007). Ordens ursprung. Wahlström & Widstrand. Finns endast att köpa som e-bok.

Bergman, Gösta (2005). Ord med historia. Prisma.

Hellsing, Birgitta m.fl. (2005). Bevingat. Bonnier.

Hellquist, Olof (1980). Svensk etymologisk ordbok. 3 utg. Gleerups.

SAOB – Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademien (1898–). Gleerups.

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (2009). Norstedts.

Olausson, Peter (2010). Nya ord med historia. Ordalaget bokförlag.

Wessén, Elias (1973). Våra ord, deras uttal och ursprung. 2 utg. Norstedts ordbok. Finns inte att köpa i bokhandeln men ingår i Projekt Runeberg, och kan alltså läsas gratis på nätet.

Fasta idiomatiska uttryck, ordspråk och talesätt

Blank, Yvonne; Johansson, Ingrid och Martinsson, Yvonne (2004). Stora ordspråksboken – svenska, engelska, tyska, franska och spanska ordspråk och talesätt. Norstedts.

Hellsing, Birgitta m.fl. (2005). Bevingat. Bonnier.

Holm, Pelle (1989). Bevingade ord. Bonnier.

Luthman, Hans (2006). Svenska idiom – 4 500 vardagsuttryck. Folkuniversitets förlag.

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (2009). Norstedts.

Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner och fraser (2003). Svenska språknämndens skriftserie. Norstedts.

Grammatik

Bolander, Maria (2012). Funktionell svensk grammatik. Liber.

Dahl, Östen (2003). Grammatik. Studentlitteratur.

Holm, Britta och Nylund, Elizabeth (1993). Deskriptiv svensk grammatik. Liber.

Hultman, Tor G. (2010). Svenska Akademiens språklära. Norstedts.

Josefsson, Gunlög (2009). Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Studentlitteratur.

Lundin, Katarina (2014). Tala om språk: grammatik för lärarstuderande. Studentlitteratur.

Lövestam, Sara (2014). Grejen med verb. Piratförlaget.

Teleman, Ulf (2010). Svenska Akademiens grammatik. Norstedts. 

Klarspråk, lättläst och myndighetsspråk

Ehrenberg-Sundin, Lundin m.fl. (2014). Att skriva bättre i jobbet. En basbok om brukstexter. Norstedts.

Englund, Helena och Sundin, Maria (2008). Tillgängliga webbplatser i praktiken. Jure Förlag AB.

Englund Hjalmarsson, Helena och Guldbrand, Karin (2012). Klarspråk på nätet. Prodicta.

Englund Hjalmarsson, Helena och Herbert, Ingrid (2012). Språket i sociala medier. Prodicta.

Englund Hjalmarsson, Helena och Mattson, Anki (2015). Juristens skrivhandbok. Jure.

Från ett språk till ett annat – om översättning och tolkning (2013). Språkrådets skriftserie. Norstedts.

Hedlund, Anneli (2013). Klarspråk lönar sig: handbok för ett effektivt klarspråksarbete. Språkrådet och Norstedts.

Lundin, Kerstin och Wedin, Åsa (2009). Klarspråk i socialtjänsten. Gothia förlag.

Myndigheterna har ordet. Om kommunikation i skrift (2012). Språkrådets skriftserie. Norstedts.

Språk och struktur i domar och beslut (2006). Domstolsverket.

Sundin, Maria (2007). Lättläst – så funkar det. Jure Förlag AB.

Wallgren, Anders och Wallgren, Britt (2008). Diagram: statistikens bilder. Norstedts.

Minoritetsspråk i Sverige

Börestam Uhlmann, Ulla och Huss, Leena (2001). Språkliga möten: tvåspråkighet och kontaktlingvistik. Studentlitteratur.

Carling, Gerd (2005). Romani i svenskan: storstadsslang och standardspråk. Carlsson.

David, Peter och Kerbel, Lennart (2005). Jiddisch-svensk-jiddisch ordbok. Megilla-förlaget.

Fjellgren, Patricia och Huss, Leena (2013). Gïele aelhkie guedtedh: en bok för dig som vill återta ditt språk. Sametinget (Sverige).

Hoffman, Miriam (2011). Key to Yiddish. Columbia University.

Hyltenstam, Kenneth red. (1999). Sveriges sju inhemska språk: ett minoritetsspråksperspektiv. Studentlitteratur.

Margolis, Rebecca (2011). Basic Yiddish: a Grammar and Workbook. Routledge.

Nationella minoriteters rättigheter: en handbok för kommuner, landsting och regioner (2013). Länsstyrelsen i Stockholms län.

Kiveliö, Tiina; Mahdavi, Caroline m.fl. (2011). Romsk kraft! En inspirationsbok om vägar till utbildning och arbete. Länsstyrelsen i Stockholms län.

Reagan, Timothy (2010). Language Policy and Planning for Sign Languages. Gallaudet University Press.

Schulman, Salomon (2010). Jiddischland: bland rabbiner och revolutionärer. Nya Doxa.

Teckenspråk och teckenspråkiga, Kunskaps- och forskningsöversikt (SOU 2006:29). Regeringskansliet.

Weinrech, Uriel (2012). Modern English-Yiddish Yiddish-English Dictionary. Yiddish Scientific Institute – YIVO.

Ordbildning och nyord

Jansson, Ulf (2006). Svenska ord och ordbildning. Liber.

Malmgren, Sven-Göran (1994). Svensk lexikologi: ord, ordbildning, ordböcker och orddatabaser. Studentlitteratur.

Moberg, Lena (2000). Med 2 000 nya ord in i 2000-talet. Svenska språknämndens skriftserie. Norstedts.

Nyord i svenskan från 40-tal till 80-tal (2001). Svenska språknämndens skriftserie. Norstedts.

Ordböcker

Allén, Sture och Sjögreen, Christian (2007). Norstedts svenska baklängesordbok. Norstedts.

Bonniers svenska ordbok. 10 utg (2010). Bonniers.

Natur och Kulturs stora svenska ordbok (2006).

Norstedts första svenska ordbok (2001). Norstedts.

Norstedts svenska ordbok (1999). Norstedts.

Norstedts svenska synonymordbok. 5 utg. (2010). Norstedts.

SAOB – Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademien (1898–). Gleerups.

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (2009). Norstedts.

Svensk skolordlista (2010). Norstedts. 

Fult språk och slang

Andersson, Lars-Gunnar (1985). Fult språk. Carlssons bokförlag.

Dagrin, Bengt (2013). Stora fula ordboken: försummade och förtalade ord framförda i full frihet. Carlssons bokförlag.

Doggelito, Dogge och Kotsinas, Ulla-Britt (2004). Förortsslang. Norstedts.

Kotsinas, Ulla-Britt (2003). En bok om slang, typ. Norstedts.

Kotsinas, Ulla-Britt (1998). Norstedts svenska slangordbok. Norstedts.

Språk och makt

Börestam Uhlmann, Ulla och Huss, Leena (2001). Språkliga möten: tvåspråkighet och kontaktlingvistik. Studentlitteratur.

Edlund, Ann-Catrine; Erson, Eva och Milles, Karin (2007). Språk och kön. Norstedts.

Hornscheidt, Lann och Landqvist, Mats (2014). Språk och diskriminering. Studentlitteratur.

Hyltenstam, Kenneth red. (1999). Sveriges sju inhemska språk: ett minoritetsspråksperspektiv. Studentlitteratur.

Milles, Karin (2012). Jämställt språk: en handbok i att skriva och tala jämställt. Språkrådets skriftserie. Norstedts.

Språkhistoria

Bergman, Gösta (2001). Kortfattad svensk språkhistoria. Studentlitteratur.

Edlund, Lars-Erik och Hene, Birgitta (2013). Lånord i svenskan. Om språkförändringar i tid och rum. Norstedts. 

Moberg, Lena och Westman, Margareta red. (2013). Svenskan i tusen år. Norstedts.

Palm, Rune (2010). Vikingarnas språk. Norstedts.

Pettersson, Gertrud (2005). Svenska språket under sjuhundra år. Studentlitteratur.

Teleman, Ulf (2013). Tradis och funkis. Studentlitteratur.

Teleman, Ulf (2013). Ära, rikedom & reda. Studentlitteratur.

Språkriktighet

Andersson, Lars-Gunnar (2000). Vi säger så. Norstedts.

Andersson, Lars-Gunnar (2009). Språket – svenska folkets frågor till radioprogrammet Språket. Norstedts.

Hur lång är en stund? (2013). Språktidningen i samarbete med Språkrådet.

Josephson, Olle (2013). Ju: ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk. Studentlitteratur.

Molde, Bertil (1997). Mera svenska idag. Prisma.

Molde, Bertil (1992). Svenska idag. Prisma.

Språkriktighetsboken (2005). Svenska språknämndens skriftserie. Norstedts.

Strömquist, Siv (2011). Vart är vart på väg? och andra språkfrågor i tiden. Norstedts.

Varför heter det tonfisk? (2010). Språktidningen i samarbete med Språkrådet.

Svenska teckenspråket

Lyxell, Tommy (2014). Se språket: barns tillgång till svenskt teckenspråk. Rapporter från Språkrådet.

Typografi

Hellmark, Christer (2004). Typografisk handbok. Ordfront. 

Utländsk litteratur om svenska och skandinaviska språk

Haugen, Einar (1976). The Scandinavian languages. An introduction to their history. Faber.

Holmes, Philip och Hinchliffe, Ian (2013). Swedish. A comprehensive grammar. 3rd edition. Routledge.

The Nordic language. An international handbook of the history of the North Germanic languages. Vol. 1. (2002). De Gruyter.

Uttal

Rosenqvist, Håkan (2007). Uttalsboken. Natur & Kultur.

Svenska ord: med uttal och förklaringar (2006). Språkrådet.

Svenska språknämndens uttalsordbok (2003). Svenska språknämndens skriftserie. Norstedts.

Webbtexter

Englund, Helena och Sundin, Maria (2008). Tillgängliga webbplatser i praktiken. Jure Förlag AB.

Englund Hjalmarsson, Helena och Guldbrand, Karin (2012). Klarspråk på nätet. Prodicta.

Englund Hjalmarsson, Helena och Herbert, Ingrid (2012). Språket i sociala medier. Prodicta.

Olovsson, Eva red. (2009). Service på nätet: rapport från en konferens om myndigheters webbplatser. Språkrådets skriftserie. Språkrådet.

Rapporter från Språkrådet 5: Vägledning för flerspråkig information – praktiska riktlinjer för flerspråkiga webbplatser (2012). Språkrådet.

Översättning

Från ett språk till ett annat – om översättning och tolkning (2013). Språkrådets skriftserie. Norstedts.

Uppdaterad 02 juni 2016


Fler lästips

Dialekter: Litteraturtips