• Huvudmeny

FrågelådanFråga:

Är neger ett neutralt ord?Svar:

Nej, neger är inte neutralt. I stället får man använda exempelvis svart eller mörkhyad, om det är relevant att ange hudfärg.

Ordet neger har kommit att uppfattas som nedsättande. Detta beror sannolikt på att motsvarande ord på engelska (negro) under en lång tid undan för undan har glidit nedåt på stilskalan och nu av många uppfattas som ett skymford.

Det hjälper inte att hänvisa till att neger kommer av latinets niger som betyder 'svart'. Ordet har av utomspråkliga skäl blivit så gott som oanvändbart. Detta gäller även i sammansättningar som negerboll.

Uppdaterad 10 april 2018