• Huvudmeny

FrågelådanFråga:

Är neger ett kränkande ord?Svar:

Neger uppfattas som kränkande av de allra flesta. I stället får man använda exempelvis svart eller mörkhyad, om det är relevant att ange hudfärg.

Ordet neger var en gång den neutrala beteckningen i svenskan, men har sedan länge uppfattats som nedsättande och nu som direkt kränkande. Det hjälper inte att hänvisa till att neger kommer av latinets niger som betyder 'svart'. Ordet har av utomspråkliga skäl blivit så gott som oanvändbart, och den som använder det riskerar att associeras med rasism. Detta gäller även i sammansättningar som negerboll.

Läs mer om hur assocationer kring ord för grupper av människor kan fungera och hanteras.

Uppdaterad 10 april 2018