• Huvudmeny

FrågelådanFråga:

Hur heter det: "Ditt företag var ett av de/dem vi besökte."Svar:

Det heter "Ditt företag var ett av de vi besökte."

Här är det inte fråga om personliga pronomen utan om den bestämda artikeln, som alltid är oböjlig. Att det är fråga om den bestämda artikeln ser man genom att det är mycket lätt att underförstå ordet företag efter ordet de: "Ditt företag var ett av de företag vi besökte."

Uppdaterad 30 januari 2019