• Huvudmeny

FrågelådanFråga:

Ska man skriva dedikerad eller dedicerad? Om man stavar med c, ska det då uttalas med s-ljud eller k-ljud?Svar:

Bägge stavningarna förekommer – beroende på ordets betydelse. I betydelsen ’tillägnad’ är det stavningen dedicerad som gäller. I detta ord uttalas c som /s/. Stavningen dedikerad används i datorsammanhang i betydelsen ’avsedd för speciell användning’. Detta är alltså en relativt ny stavning, med en mer specifik betydelse.

Orden har dock samma latinska ursprung, verbet dedicare. Skillnaden är att dedicerad har nått oss direkt från latinet, medan dedikerad har tagit en omväg via engelskan. Det är onödigt att ha två stavningsformer för två betydelser av samma ord, och ur språkvårdssynpunkt skulle man inte förlora något på att formen med k försvann.

Uppdaterad 10 april 2018